Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Konstrukce strojů

O studijním programu

Je-li strojírenský proces jako štafetový závod, my běžíme první etapu. Navrhujeme, počítáme a ptáme se z čeho, jak a za kolik. Výkres je naše štafeta, kterou předáváme technologovi.
Pokud jsi skrz naskrz kreativní duše, pak jsi tady dobře. Konstrukce je nekorunovanou královnou strojírenských disciplín, bez níž by se proces výroby neobešel. Vyžaduje trpělivost, rozhled a odvahu vsadit na nová inovativní řešení. A tady velkou dávku kreativity.
Během studia tě naučíme navrhovat strojní části i celá zařízení tak, aby byla funkční, designová a jejich výroba a provoz stály co nejméně. Zasvětíme tě také do technologických postupů a ekologických hledisek strojní výroby. Za pár let z tebe bude hotový konstruktér s technickými znalostmi, poznatky z praxe a vybroušeným kreativním myšlením.

Profese

 • Technik diagnostik termografie
 • Technik diagnostik elektrických zařízení
 • Technik diagnostik montážních a optických měření
 • Provozní diagnostik
 • Kvalifikovaný prodejce
 • Konstruktér
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Inženýr vývojář
 • Projektant výrobních systémů
 • Technický manažer
 • Technik diagnostik tribodiagnostik
 • Technický a provozní inženýr
 • Provozní technik
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků
 • Diagnostik analytik
 • Specialista vibrační diagnostiky
 • Inženýr v útvarech údržby a obslužných odděleních

Dovednosti

 • SW ANSYS
 • Znalost technické dokumentace
 • Znalost základních technologií zpracování plastů
 • Znalost elektrodiagnostiky
 • 2D konstrukčními programy
 • Znalost vibrodiagnostických měření
 • Znalost nedestruktivního testování
 • Konstruování s podporou CAD systému Invertor
 • Navrhování komponent
 • Výpočty pevnosti
 • Navrhování řešení konstrukčního problému
 • Výpočty tuhosti
 • SW Autodesk Inventor
 • Znalost měření povrchové teploty kontaktně i bezkontaktně
 • SW Autodesk
 • Výpočty dynamiky
 • Orientace ve schématech
 • Konstruování s podporou CAD systému NX
 • Znalost teorie systémů údržby
 • Znalosti ustavování výrobních strojů
 • SW 3D/CAD
 • Znalost konstrukce stavebních strojů
 • Orientace v nákresech
 • Znalost konstrukce zemních strojů
 • Výpočty trvanlivosti
 • Konstruování s podporou CAD systému Catia
 • Znalost provozování a údržby výrobních strojů
 • Znalost vyvažování a ustavování
 • Znalost technické diagnostiky
 • Znalost konstrukce razicích strojů
 • Znalost tribodiagnostiky
 • Kalibrace a verifikce senzorů
 • Projektování výrobních jednotek
 • Měření spektra zatížení
 • Výpočty strojních součástí
 • Znalost konstrukce těžebních strojů
 • Znalost vibrodiagnostiky
 • Znalost řízení údržby
 • SW CATIA
 • SW Inventor
 • Znalost základních programů PC
 • Znalost termodiagnostiky
 • Konstrukční procesy
 • Znalost konstrukce výrobních strojů
 • Znalost s výpočtovými programy
 • Snímače fyzikálních veličin
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Čtení technické dokumentace
 • Experimentální analýza napjatosti
 • Projektování
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Znalost nedestruktivní diagnostiky
 • Znalost konstrukce tvářecích strojů
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Orientace v technických výkresech
 • Projektování výrobních strojů
 • Tenzometrie
 • Znalost kostrukce obráběcích strojů
 • Schopnost sestavit zprávu o výsledku technického experimentu
 • Tvorba technických zpráv
 • Znalost tribodiagnostických měření a analýz
 • Stavba vozidel
 • Znalost aplikace požadavků technické diagnostiky v konstrukci strojů
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Konstrukce strojů
Název specializace anglicky Machine Design
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra konstruování
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály