Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Hydraulika a pneumatika

Informace pro uchazeče

Staneš se expertem na konstruování strojních zařízení a prvků, v nichž prim hraje kapalina nebo stlačený vzduch. Jako absolvent budeš ovládat zákony hydrostatiky, zákony proudění ideální a skutečné tekutiny a dokážeš je používat v praxi při konstrukci hydraulických a pneumatických systémů. Seznámíš se s konstrukcí a charakteristikami jednotlivých prvků a jejich funkci si vyzkoušíš na interaktivních trenažérech. Využiješ to pak ve své profesi konstruktéra nebo technika. Jen se podívej kolem sebe, hydraulika a pneumatika je všude. Oplýváš-li nadáním obchodovat, pak můžeš tato zařízení nejen projektovat, ale i prodávat. Uplatníš se i v příbuzných oborech, jako je mazací technika, doprava kapalin a plynů, vodní hospodářství nebo třeba potrubní hydraulická a pneumatická doprava.

Profese

  • Konstruktér

Dovednosti

  • Čtení technické dokumentace
  • 2D konstrukčními programy
  • Konstruování s podporou CAD systému Creo
  • Zpracování výkresové dokumentace
  • Projektování pneumatických systémů
  • Orientace ve schématech
  • Měření elektrických i neelektrických veličin
  • Návrh čerpadel a čerpacích systémů
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S03
Název specializace česky Hydraulika a pneumatika
Název specializace anglicky Hydraulics and Pneumatics
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Klíčová slova hydraulika
čerpací technika
pneumatika