O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Dopravní a procesní zařízení

nejsou k dispozici žádné informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S02
Název česky Dopravní a procesní zařízení
Název anglicky Transport and process equipment
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.