Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konference DIAGO® 2024 - diagnostika strojů stále táhne

Konference DIAGO® 2024 - diagnostika strojů stále táhne
Konference DIAGO® 2024 je úspěšně za námi a také v letošním roce odvedla hlavní část práce při organizačním zajištění skupina pracovníků Katedry konstruování FS VŠB-TUO.

Příspěvek publikovaný v loňském roce jsme končili slovy „DIAGO® 2023 je minulostí, ať žije konference DIAGO® 2024“. A po skončení té letošní můžeme s potěšením říci, že opravdu žila, což potvrdila slova díků od účastníků přímo v průběhu konference nebo následné pochvalné telefonáty a e-maily.

Skutečnost, že jsme letošním již 41. ročníkem zahájili pátou desítku konferencí DIAGO®, byla opravdu zavazující. A tomu odpovídala také příprava, která byla zahájena prakticky již v první polovině roku 2023 hledáním vhodné lokality, oslovením partnerů a žádostmi o záštitu nad konferenci.

O tom, že se oblast technické diagnostiky, oprav a udržování strojů a výrobních zařízení stala součástí chodu každého moderního výrobního podniku, svědčí také fakt, že mimo dnes již tradičního patronátu prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., rektora VŠB-TUO a prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., děkana Fakulty strojní, se konference DIAGO® 2024 konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nově pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a na poslední chvíli svou podporu vyjádřila také Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Akce probíhala ve dnech 6. - 7. února 2024 nově v hotelu FLORA v Olomouci, tedy v těsné blízkosti historického centra metropole Hané. Z pohledu zájmu o konferenci jsme zaznamenali minimálně dvě pozitivní věci. Tou první je fakt, že zájem o účast neklesá a přivítali jsme více než 155 účastníků z České republiky, Slovenska a Polska. Tou druhou je pak skutečnost, že postupně dochází ke generační obměně a mladí kolegové jsou se svými znalostmi zárukou rozvoje a dalšího nasazení technické diagnostiky při monitorování strojních zařízení se všemi pozitivními vlivy na jejich provozní spolehlivost a udržovatelnost.

A poznámka o generační výměně platí také pro dva „naše“ studenty 2. ročníku NMgr. studia ve specializaci S03 - Technická diagnostika, opravy a udržování, studijního programu N0715A270037 - Konstrukční inženýrství, kteří měli možnost se konference DIAGO® 2024 také zúčastnit. Snad byli i oni spokojeni a nebudou nás nikde pomlouvat.

Vloženo: 23. 2. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 340 - Katedra konstruování
Zpět