Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra konstruování je v navazujícím magisterském studiu garantem nově akreditovaného studijního programu Konstrukční inženýrství (N0715A270037), do kterého se mohou zájemci hlásit od akademického roku 2022/2023.
Studijní program se dále podle odborností dělí na 6 specializací s tím, že celkem 4 z těchto specializací garantuje přímo Katedra konstruování.

Program Specializace
Konstrukční inženýrství
(N0715A270037)
S02 – Konstrukce výrobních strojů a zařízení
S03 – Technická diagnostika, opravy a udržování
S04 – Technika pro zemní a stavební práce
S05 – Design průmyslových výrobků

Tabulka přehledně uvádí strukturu NMgr. studia a odkazy v pravém sloupci vám dají podrobné informace k náplni a odborným předmětům (studijním plánům) jednotlivých specializací ve 4. a 5. roce vašeho studia na Katedře konstruování. Váš výběr studijní specializace pak záleží již pouze na tom, pro jaké konkrétní odvětví průmyslové praxe se rozhodnete.

←   zpět do Studujte u nás