Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Výrobní stroje a zařízení (specializace)
Studijní program: N2301 - Strojní inženýrství
Studijní obor: 3909T001 - Konstrukční a procesní inženýrství
Specializace:
20 - Výrobní stroje a zařízení
Předměty studia:
studijní plán specializace - 20
Kontaktní osoba:
doc. Dr. Ing. Kovář Ladislav

Absolventi najdou uplatnění v oblasti projektování, konstruování a také modernizace výrobních strojů a zařízení, respektive jako provozovatelé těchto zařízení ...

Design průmyslových výrobků (specializace)
Studijní program: N2301 - Strojní inženýrství
Studijní obor: 3909T001 - Konstrukční a procesní inženýrství
Specializace:
60 - Design průmyslových výrobků
Předměty studia:
studijní plán specializace - 60
Kontaktní osoba:
MgA. Nenička Petr

Absolventi najdou uplatnění především v oblasti projektování, konstruování a také modernizace výrobních strojů a zařízení, to vše se zaměřením na oblast průmyslového designu ...

Zemní, těžební a stavební stroje (specializace)
Studijní program: N2301 - Strojní inženýrství
Studijní obor: 3909T001 - Konstrukční a procesní inženýrství
Specializace:
70 - Zemní, těžební a stavební stroje
Předměty studia:
studijní plán specializace - 70
Kontaktní osoba:
doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.

Absolventi najdou uplatnění jak v oblasti konstruování, tak provozování těchto strojů nejen u stavebních společností, ale všude tam, kde se provádí zemní, těžební a stavební práce různého rozsahu ...

Technická diagnostika, opravy a udržování (specializace)
Studijní program: N2301 - Strojní inženýrství
Studijní obor: 3909T001 - Konstrukční a procesní inženýrství
Specializace:
72 - Technická diagnostika, opravy a udržování
Předměty studia:
studijní plán specializace - 72
Kontaktní osoba:
Ing. Blata Jan, Ph.D.

Absolventi najdou uplatnění v oblasti řízení údržby výrobních společností jako provozní diagnostici a diagnostici analytici, např. v pozici maintenance ingeneer (inženýr údržby) ...