Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Global Startup Camp 2023 zná své vítěze

Global Startup Camp 2023 zná své vítěze
Koncem května uspořádala Katedra aplikované mechaniky ve spolupráci s Technical University of Korea akci s názvem Global Startup Camp 2023. Šest týmů složených z korejských a českých studentů dostalo příležitost porovnat své designérské schopnosti a utkat se o nejlepší projekt.

Cílem třídenního workshopu bylo seznámit se s korejským intuitivním způsobem tvorby příběhu produktu – od prvotní myšlenky po byznys plán (image thinking workshop). Studenti si metodu vyzkoušeli na vlastních designérských projektech, na nichž společně pracovali několik měsíců. Osobně se přitom poznali až v Ostravě, kde měli za úkol dotáhnout své nápady do konce a obhájit je před odbornou porotou. Součástí programu byl rovněž teambuilding, obhlídka kampusu a výstava prací studentů čtyřletého bakalářského programu Průmyslový design, který se vyučuje díky spolupráci VŠB-TUO s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Právě pro studenty nového studijního programu byl workshop velmi přínosný, jelikož se mohli seznámit s budoucími designéry z jiné země a porovnat své dovednosti. Za hodnotnou studenti označili také přednášku Jana Adama Plačka Köhle, manažera programu Greenlight, který hovořil o zkušenostech z podpory startupových aktivit v Moravskoslezském kraji.

První místo získal tým, jehož členy byli studenti oboru Aplikovaná mechanika René Souček a Martin Groh a korejští studenti Dong Gwan Koo, Doo Hee Kim, Ji Hye Jang. Společně vytvořili projekt nazvaný Air body care.

Na druhém místě se umístil tým, který prezentoval projekt s názvem AI based fire evacuation and fire fighting mobility. Členy oceněného týmu byli studenti průmyslového designu Ondřej Toušek a Rostislav Svoboda spolu s korejskými studenty Yeon Woo Ko, Su Min Lee, Young Gwan Kim.

Bronz pak braly studentky Průmyslového designu Klára Olšanská a Ivana Vlčová, které vytvořily tým s korejskými studenty Ye Jin In, Ji Ho Shin, Hyeon Seong Han, Seong Gyu Kang. Jejich projekt nesl název A diaper changing aid for children. 

Studentům gratulujeme za ocenění a děkujeme za podnětné nápady. Díky patří také všem zúčastněným, jmenovitě: kolegům z Jižní Koreje Jooho Lee (Sun-Moon University), Eok Kim (Technical University of Korea) a Isik Chae (Image Thinking), panu prorektorovi Jiřími Stavovčíkovi z Univerzity Palackého v Olomouci, členům komise Petru Večeřovi (CTO, profiq s.r.o.), Michalu Václavoviči (CEO, Mercury MS), Tamaře Buganské (designérka a vyučující programu Průmyslový design) a Petru Sehnoutkovi (FMT VŠB-TUO). Poděkování také náleží spolupracovníkům z Katedry robotiky, Institutu dopravy a Katedry materiálů a technologií pro automobily za poutavé představení laboratoří návštěvníkům ze zahraničí a v neposlední řadě všem členům Katedry aplikované mechaniky za důležitou podporu v průběhu celého workshopu.

 

Za organizátory

prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Katedra aplikované mechaniky Fakulty strojní VŠB-TUO

Vloženo: 16. 6. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 330 - Katedra aplikované mechaniky
Zpět