Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V rámci studentské grantové soutěže a disertační práce řešitelé z Katedry aplikované mechaniky navrhli nové technické řešení odlehčené konstrukce segmentu horolezecké pomůcky

Dne 20.10.2023 proběhla na půdě naší univerzity přednáška doc. Ing. Milana Vaška, PhD. z oblasti poznatků mechanických vlastností kompozitních materiálů vyrobených aditivní technologií.

Vyvinuli jsme inovativní software TANK 1.0 umožňující rychlý a efektivní návrh šroubovaných nádrží.

Katedra aplikované mechaniky FS se významně podílela na akreditaci 4-letého bakalářského studijního programu Průmyslový design VŠB-TUO a UPOL