Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Restaurátorská dílna je novým řádným členem FIVA

Restaurátorská dílna je novým řádným členem FIVA
Získání statutu řádného člena celosvětové organizace FIVA je dalším významným oceněním práce Restaurátorské dílny na Katedře konstruování, FS, VŠB-TUO.

V roce 2019, tedy v době vzniku Restaurátorské dílny na Katedře konstruování, Fakulty strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, patrně nebylo moc těch, kteří plně věřili v úspěch tohoto projektu. Nicméně "rozjezd" dílny se podařil a s přibývajícím počtem restaurovaných motocyklů se Restaurátorská dílna dostala do povědomí odborné veřejnosti nejen v Moravskoslezském kraji, který provoz dílny dlouhodobě podporuje, ale v celé České republice.

Je pak logické, že se s novými úspěchy začíná o Restaurátorské dílně hovořit také v zahraničí a prvním velmi významným oceněním práce je navázání kontaktů a následně také schválení plného členství ve federaci FIVA, která působí ve více než 80 zemích světa. Restaurátorská dílna na FS jako jediné akademické pracoviště v České republice splňuje federací stanovené požadavky v oblastech restaurování historických vozidel (motocyklů), a také díky tomu se VŠB-TUO jako jediná univerzita na světě může aktivním členstvím ve FIVA pyšnit.

A co se pod zkratkou FIVA vlastně skrývá, resp. proč mohlo být naše členství schváleno?

FIVA (the Fédération Internationale des Véhicules Anciens), u nás známá jako Mezinárodní federace historických vozidel, je celosvětovou organizací, která se od roku 1966 věnuje ochraně, uchování a propagaci historických vozidel. O jejím významu svědčí také fakt, že od roku 2017 je poradním partnerem UNESCO v otázkách světového motoristického dědictví a s tím související kultury.
O zařazení Restaurátorské dílny jako akademického pracoviště mezi řádné členy rozhodla, mimo jiné, také skutečnost, že jednou z komisí řídících činnost FIVA je také Komise pro kulturu a mládež, která si jako hlavní cíl definovala snahu zachování kultury kolem historických vozidel s aktivním zapojením mladé generace, což je v plném souladu s cíli Restaurátorské dílny.

Vloženo: 23. 5. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 340 - Katedra konstruování
Zpět