Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Plný hotel na Vysočině? Ano, to byla konference DIAGO® 2023

Plný hotel na Vysočině? Ano, to byla konference DIAGO® 2023
Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení má na Katedře konstruování FS VŠB - Technické univerzity Ostrava dlouhou tradici, stejně jako organizace konferencí DIAGO®.

Letošní ročník mezinárodní konference DIAGO® 2023 se nesl ve slavnostním duchu, protože byl již jejím čtyřicátým pokračováním. A minimálně 25 let je společně s Asociací technických diagnostiků ČR, z.s. hlavním organizátorem také Katedra konstruování FS VŠB - Technické univerzity Ostrava, resp. Katedra 340 (bez uvádění jejich historických názvů).

Akce, konaná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a pod patronací prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., rektora VŠB-TU Ostrava a prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., děkana Fakulty strojní, probíhala ve dnech 31. ledna - 1. února 2023 v OREA Resortu Devět Skal ve Sněžném - Milovech, tedy v krásném koutu Vysočiny. Konferenci v pondělí již také tradičně předcházelo profesní setkání certifikovaných osob pro funkci Specialista vibrační diagnostiky a Technik diagnostik montážních a optických měření.

Bylo krásným zjištěním, že ani po dvouleté pauze (spojené s pandemií covid-19) zájem o konferenci DIAGO® nepoklesl a hlavního programu se zúčastnilo na 160 odborníků z průmyslové praxe, výzkumníků a akademiků, a to nejen z České republiky, ale také kolegů ze Slovenska a Polska. Do sborníku konference bylo zpracováno téměř 30 příspěvků a více než polovina z nich byla v průběhu konference také přednesena. S novinkami v oborech technické diagnostiky, včetně přístrojové techniky, se pak mohli účastníci seznámit při návštěvě výstavky firem, která je nedílnou součástí akce.

Nás pedagogy, kteří se účastníme výuky odborných předmětů v Bc. a NMgr. studiu ve specializaci a zaměření Technická diagnostika, opravy a udržování, zvlášť potěšila vysoká účast našich bývalých studentů. Měli jsme možnost získat zpětnou vazbu od celkem 14 absolventů, kteří dnes pracují na pozicích od provozních diagnostiků až po vedoucí manažérské funkce, např. ve společnostech ČEZ a.s., JE Dukovany, ŠKODA AUTO a.s., Škoda Energo s.r.o., SKF CZ a.s., případně jsou majiteli firem zaměřených na technickou diagnostiku a sledování provozu strojů (Heistech, s.r.o., DamiTech s.r.o. a další).

A co říci závěrem? „DIAGO® 2023 je minulostí, ať žije konference DIAGO® 2024“.

Vloženo: 7. 2. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 340 - Katedra konstruování
Zpět