Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2020!

Informace pro studenty 1. ročníku Fakulty strojní

Informace pro studenty 1. ročníku Fakulty strojní
Souhrn informací pro nové studenty

Studijní oddělení

Studijní referentka pro bakalářské studium: Ivana Sikorová, DiS., místnost A132, ivana.sikorova@vsb.cz, tel. 597 324 122

Studijní referentka pro navazující magisterské studium: Martina Poštulková, místnost A132, martina.postulkova@vsb.cz, tel. 597 323 107

Úřední hodiny studijního oddělení: http://www.fs.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/studijni-oddeleni/  

Zahájení výuky

Zahájení výuky v zimním semestru pro prezenční formu studia 14. 9. 2020.

Zahájení výuky pro kombinovanou formu studia 18. 9. 2020.

Rozdělení do skupin budou k náhledu 5 dnů před zahájením výuky v systému Edison.

Průkaz studenta

Student VŠB – Technické univerzity Ostrava po zápise obdrží na Kartovém centru Průkaz studenta. Tento průkaz je součástí jednotného identifikačního systému studentů a zaměstnanců v rámci univerzity. Používá se při objednávání a výdeji stravy, využívání parkoviště v areálu univerzity, využívání služeb Ústřední knihovny, vstupu do učeben a sportovních hal a pro kopírovací a tiskové služby.

Každý nově přijatý student má možnost vybrat si jednak typ průkazu, ale také zda má průkaz v sobě integrovat dopravní kartu ODIS nebo ne (výše příplatku a forma úhrady je uvedena níže).

Od 1.8.2020 si studenti, kteří požadují vydání nové karty, musí rezervovat termín návštěvy KC. Pro ostatní činnosti (revalidace karty, nové karty zaměstnanců) se rezervace nevytváří.

Rozvrhy 

Rozvrhy - zveřejnění cca 7 dní před zahájením výuky

Dovolba bakalářského studia:

  • Od 21. 7. 2020 bude spuštěna dovolba předmětů.
  • Studenti si volí jako povinně volitelný předmět cizí jazyk pro letní semestr (návod). 
  • Dále si studenti zvolí společensko-vědní předmět letní semestr. Za každý semestr je nutné nasbírat 30 kreditů.
  • Volba sportu pro 1. ročník bakalářského studia v Ostravě, viz katedra tělesné výchovy a sportu.

Dovolba navazujícího magisterského studia:

Studenti si dle výběru oboru volí povinně volitelné a volitelné předměty do výše 60-ti kreditů za akademický rok.

V prvním týdnu výuky: Studenti, kteří již dříve studovali na některé VŠ a chtějí uznat vykonané povinnosti, musí podat žádost o uznání zkoušek spolu s výpisem zkoušek z příslušné školy na studijní oddělení FS.

Kontrola studia 

Kontrola studia po 1. semestru pouze pro bakalářské studium.

Do 8. 2. 2021 musí student získat nejméně 15 kreditů v prezenční formě studia, 5 kreditů v kombinované formě studia.

Žádosti 

Žádosti a formuláře potřebné během studia: https://www.fs.vsb.cz/cs/o-fakulte/uredni-deska/formulare/

Školní e-mail

Při e-mailové komunikaci se zaměstnanci fakulty i školy uvádějte vždy celé své jméno a osobní číslo. Studenti jsou povinni denně číst školní e-mail, prostřednictvím kterého budou sdělovány důležité informace a upozornění. K e-mailové schránce je možné také přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče: https://posta.vsb.cz/. V IS nelze zaměnit školní e-mail za jiný, je možné nastavit si přeposílání na soukromý e-mail. Nastavení klientů pro příjem a odesílání elektronické pošty.

Stipendia

Přiznaná stipendia jsou studentům vyplácena pouze bankovním převodem. Proto je nutné vložit do IS Edison číslo bankovního účtu. Bude-li studentovi přiznáno stipendium (prospěchové či mimořádné) a bankovní spojení nebude v IS vyplněno, tak stipendium nebude vyplaceno.

Nárok na ubytovací stipendium (pouze studenti prezenční formy studia) a na sociální stipendium mají studenti studující ve standardní době bakalářského studia. Žádost o ubytovací a sociální stipendium vytiskněte z IS Edison a podepsanou odevzdejte nejpozději do 23. 10. 2020 na studijním oddělení.

K žádosti o sociální stipendium je nutné doložit z úřadu státní sociální podpory potvrzení o výši příjmu, koeficient nesmí přesáhnout 1,5 násobku životního minima).

Erasmus Student Network (ESN)

  • Jsme kámoši zahraničních studentů, kteří přijedou na studijní pobyt Jsme kámoši zahraničních studentů, kteří přijedou na studijní pobyt.
  • Pomáháme studentům s jejich příjezdem, vyřizováním potřebných Pomáháme studentům s jejich příjezdem, vyřizováním potřebných formalit a aklimatizací na Ostravu formalit a aklimatizací na Ostravu.
  • Pořádáme výlety, party, akce = tvoříme spousty přátelství a zážitků.
  • Více informací v prezentaci nebo na https://esnvsb.cz/

Studijní a zkušební řád

Studenti jsou povinni se řídit Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech VŠB-TUO, který je uveřejněný na stránkách VŠB-TUO i FS: https://innet.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-predpisy/kontext/fakulta/fs

Další informační zdroje: 

Interní informační systém: https://innet.vsb.cz/ 

Ubytování studentů na kolejích: https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Knihovna VŠB-TUO: https://knihovna.vsb.cz/

Web stránky Fakulty strojní: https://www.fs.vsb.cz/cs/

Web stránky VŠB-TU Ostrava: https://www.vsb.cz/cs/

 

Vloženo: 17. 7. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět