Formuláře

Studijní záležitosti

Doktorské studium

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce


© 2018 VŠB-TU Ostrava