Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
EB - OP PIK
Předmět výzkumu
Projekt „Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů “ (dále DZTSM) je zaměřen na inovaci řídicích systémů zkušebně-testovacích jednotek s vysokou mírou digitalizace a mikroelektroniky. Hlavním výsledkem projektu je vyvinout prototyp DZTSM včetně obslužného software, vzdálené správy, standardizované výrobní dokumentace a virtuálních modelů hydraulických a elektromechanických pohonů. Navržené řešení přispěje ke snížení lidské chybovosti a sníží jeho energetickou náročnost a v neposlední řadě přispěje k lepší konkurenceschopnosti výsledného produktu. Rovněž bude zajištěna archivace dat na lokální nebo síťová úložiště ve vazbě na normu řízení kvality ISO 9001.
Zpět na seznam