Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT)
Kód
RPP2017/192
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Problematika využití procesů vícenásobné plastické deformace za účelem dosažení v tvářeném materiálu velmi jemnozrnné (UFG) struktury je v současné době velmi intenzivně zkoumaná. Touto problematikou se intenzívně zabývají špičková vědecká pracoviště v Japonsku, Rusku, Polsku, Německu a především v USA. Technologie využívající vícenásobnou plastickou deformaci (SPD) především v materiálech na bázi neželezných kovů a jejich slitin vykazují pozitivní vliv SPD na výsledné vlastnosti tvářeného materiálu. Praktický aspekt daného procesu je vázán na možnost zvýšení zatížení přenášených konstrukčními prvky vyráběnými z ultra-jemnozrnných materiálů a zároveň se zvýšením bezpečnosti při jejich zatěžování většími silami od sil uvažovaných při jejich konstrukčním návrhu. Potřeba hmotnostně odlehčených kovových konstrukcí, strojů a stavebních prvků se zvýšenou životností i bezpečností, např. vysokopevnostních autokaroserií se schopností absorpce nárazové energie deformací bez porušení celistvosti, se jeví jako velmi žádoucí. Výsledkem projetu bude prohloubení znalostí o vlivu metody ECAP, která se řadí mezi efektivní metody přípravy velmi jemnozrnné struktury, na vlastnosti vybraných druhů hořčíkových slitin (typu AZ a Mg-Li). Tyto vlastnosti budou dále zkoumány prostřednictvím nekonvenční tahové trhací zkoušky pro velmi malé vzorky (M-TT).
Zpět na seznam