Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 3, 4
Kód
FRVS2014/206
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Tento předmět se zabývá problematikou konstrukcí a systémů moderních velkých dopravních letadel s turbínovými motory hmotnostní kategorie nad 5700 kg. Dle aktuálních leteckých předpisů došlo ke změně osnov teoretických znalostí studentů připravovaných na modulové zkoušky k získání průkazu způsobilosti. Náplní tohoto vícesemestrálního předmětu s názvem „Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů“, je přiblížit studentům bakalářského prezenčního studia oboru Technologie údržby letecké dopravy způsoby používané při výrobě a návrhu nových konstrukcí moderních dopravních letounů s turbínovými motory a současně vysvětlit základní principy a členění důležitých provozních systémů. Výuka tohoto předmětu je součástí kurzu Základního výcviku techniků, který je prioritně určen právě pro definované letecké specialisty. S ohledem na uvedenou problematiku musí být smysluplná výuka předmětu zabezpečována s podporou schválených odborníků z praxe, která navíc podléhá dozoru Úřadu pro civilní letectví ČR. Uvedený letecký úřad pravidelně kontroluje jakost celého výcvikového procesu. Obsah a systém výuky tohoto předmětu je regulován příslušnými leteckými předpisy. Ty jsou pravidelně aktualizovány v rámci závazných norem, které jsou harmonizováno příslušnými Nařízeními komise EU.
Zpět na seznam