Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optimalizace procesu aplikace alternativních sekundárních metod odsiření na vybraných energetických zdrojích pro dosažení emisního limitu SO2 200 mg.mN-3
Kód
TA01021058
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2012
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Předmět výzkumu
Cílem projektu je je komplexní ověření metody odsiřování, umožňující dosažení odsířeni na hodnotu, 200 mg.mN-3 u energetických technologií a u energetických jednotek, které nejsou vybaveny mokrou vápencovou vypírkou. Cílem je komplexní využití produktu odsíření tak aby nebyly zahrnuty do kategorie odpadů. Dalším cílem je optimalizace metody pro podmínky ostravských černýc uhlí spalovaných vregionálních teplárnách a elektrárnách. Aplikace u středních zdrojů, kde instalace mokré vápencové vypírky je cenově srovnatelné s výstavbou nového zdroje je tudíž neefektivní. Na druhé straně je dalším negativem prostorová náročnost, která významně technicky komplikuje jeji instalaci. Z hlediska komplexního pohledu je dále nutno uvážit také provozní náklady, které jsou významnou měrou ekonomickou podmínkou pro fungování zdroje, kde se uvažuje mokrá vápencová vypírka, protože zde vstupuje cena a množství vápence stejně jako odstraňování produktů výsledných po procesu odsířování.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam