Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj mokrého odlučovače TZL pro kotle středních výkonů spalujících obnovitelné zdroje biomasy
Kód
TA02020369
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2014
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na vývoj a využití mokrého mechanického odlučovače, který spolehlivě splní emisní limity a zároveň bude výrazně investičně a provozně levnější než stávající látkové filtry nebo elektrofiltry. Výsledkem bude prototyp odlučovače pro výkony 0,2 až 5MW z něhož bude možno odvodit další velikostní řadu odlučovačů obdobného typu. Pozitivem je možnost využití obnovitelných zdrojů energie z biomasy travin a stébelnin, které jsou v praxi značným zdrojem tuhých emisí.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam