Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE MOKRÉHO HAŠENÍ KOKSU NA HASÍCÍ VĚŽI KOKSÁRENSKÉ BATERIE PRO DOSAŽENÍ LIMITU TZL 50g / 1 tunu HAŠENÉHO KOKSU
Kód
TA02021153
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2013
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na ekologizaci procesu hašení koksu z koksárenských baterii, s ohledem na budoucí požadované emisní limity tuhých znečišťujících látek (TZL) a dalších škodlivin jako např. benzo(a)pyreny, snížení emisní zátěže obyvatelstva Moravskoslezského kraje.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam