Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří a systémů počítačové podpory konstruování pro výuku strojních oborů na Fakultě strojní VŠB-TUO
Kód
ROZP2010/19/13
Řešitel
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Předmět výzkumu
Cílem projektu je na základě analýzy potřeb jednotlivých pracovišť přispět k obnově, údržbě a rozvoji přístrojového vybavení pro experimentální část výuky v akreditovaných studijních programech a inovovat a doplnit SW i HW vybavení počítačových učeben v oblasti počítačové podpory konstrukčních prací, modelování a simulací technických systémů a výrobních procesů a počítačové podpory inovačních procesů ve strojírenství. Projekt má celofakultní integrační charakter s celoškolskými návaznostmi, zohledňuje vysoké požadavky na kvalifikaci absolventů strojních oborů, jak konstrukčního, tak technologického zaměření. Rozvoj přístrojového vybavení a moderních počítačových technologií je jednou ze základních priorit Fakulty strojní, která je deklarována v Dlouhodobém záměru 2006-2010 i jeho každoročních aktualizacích.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam