Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj nového typu kontinuálního dopravního zařízení, pásového dopravníku s krycím pásem, s ohledem na ochranu životního prostředí a snížení provozních nákladů
Kód
TA02020948
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2014
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Obnovitelné zdroje a úspory energie
Předmět výzkumu
Podstatou projektu je výzkum a vývoj kontinuálně pracujícího dopravního zařízení - strmého (svislého) pásového dopravníku s krycím pásem, zaměřený na úsporu energetických a pořizovacích nákladů a omezení negativního vlivu na životní prostředí. Účelem je dodat na trh chybějící aplikaci zařízení, která umožní: snížit znečištění ovzduší znemožněním styku částic, snížit zastavěnou plochu a omezit náklady na přepravu materiálu. Zařízení umožňuje zvýšit kritický úhel dopravy instalací krycího prvku.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam