Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Bezpečnost vícesekčních plovoucích pásových dopravních tras
Kód
ABCBU62-08
Řešitel
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2010
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor
Předmět výzkumu
V několika povrchových těžebních lokalitách štěrkopísků, z vodní hladiny, na území ČR dochází k provozním nehodám, které vedou k poškození těžebních zařízení, dopravních tras a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Provozní nehody plovoucích těžebních zařízení a dopravních tras sestávajících z kontinuálně sestavených sekcí pásových dopravníků, které jsou kotveny ve svých koncových částech prostřednictvím otočí na podpěrných plovácích, jsou způsobovány změnou technologie těžby. Tato v současnosti přechází od časově náročné přerušované dopravy těživa k výkonnějším kontinuálním technologiím, využívajícím plovoucích odtěžovacích tras. Potřebná délka odtěžovacích tras (až stovky metrů) vyžaduje změnu tvaru z důvodu nutnosti změny polohy těžebního zařízení na vodní ploše, k relativně stabilní poloze dopravní trasy nábřežní, což vede za určitých provozních podmínek ke ztrátě stability dílčí části trasy, která v důsledku zapříčiní provozní nehodu.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam