Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj hydraulického pohonu určeného do prostředí s mimořádnými nároky na bezpečnost, hygienu a ekologii
Kód
FI-IM5/221
Řešitel
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2010
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
IMPULS
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vývoj hydraulického pohonu pro prostředí hlubinných dolů, obecně však pro prostředí s vysokými nároky na bezpečnost práce, hygienu a ekologii. Výzkum je zaměřen na návrh základní struktury pohonu, vývoj vhodných kapalin, vývoj rotačního hydraulického motoru splňujícího jak výkonové parametry, tak ekologické. VŠB-TU Ostrava se bude podílet zejména na posouzení vhodných pracovních kapalin na konstrukci a provoz rotačního hydraulického pohonu, výzkum a vývoj funkčních modelů hydromotorů na emulzi, návrhu metodiky jejich měření, tvorbu a ověřování matematických modelů vyvíjených hydromotorů včetně závěrů pro praxi.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam