Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kavitující vírové struktury vyvolané rotací kapaliny
Kód
GA101/09/1715
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Projekt se zabývá studiem kavitujících vírových struktur vznikajících jako následek nestability proudění rotující kapaliny. Cílem je nalezení matematického modelu pro pohyb a pulzace těchto struktur, zjištění podmínek pro jejich vznik a zpřesnění numerických modelů pro jejich simulace. Práce se bude opírat o teoretickou analýzu metodami mechaniky kontinua, výpočtové modelování vlastním i komerčním softwarem i experimentální výzkum využívající laserová měření rychlostního pole a vizualizace proudění. Předpokládané výsledky přispějí k hlubšímu pochopení dvoufázového proudění s kavitací a vlivu okrajových podmínek na stabilitu proudění.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam