Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Dynamické projevy toku sypkých hmot
Kód
GP103/09/P510
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2010
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Předmět výzkumu
Navrhnout měřící zařízení pro identifikaci dynamických vlastností toku sypkých hmot. Porovnat výsledky laboratorního zařízení s poloprovozními zkouškami. Kvantifikovat chování sypkých hmot v oblasti dynamických vlastností toku sypkých hmot ze skladovacího zařízení, a tím eliminovat poruchové stavy.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam