Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií
Kód
EE2.3.09.0150
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na implementaci myšlenek vědy a výzkumu (V&V) do širokého podvědomí a tím dosažení cílené systematické kvalifikace nejen studentů, odborníků, specialistů a široké akademické obce, ale také široké veřejnosti zajímající se o oblast V&V. V rámci tohoto projektu budou probíhat aktivity související s posilněním vědomí vedoucí ke zdárnému splnění cíle projektu-připravit a vyškolit specialistu technického oboru na otázky a trendy ve V&V. Nejsilnější stránkou projektu je zapojení se do pevnější struktury vysokoškolského studia k překlenutí propasti mezi V&V a institucí technického typu. Konečným cílem je pak vychovávat více kvalitnějších studentů sofistikovanějších po odborné stránce. Žadatelem projektu je VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy ve spolupráci s Fakultou stavební, partnerem projektu je Národní strojírenský klastr a ČVUT Brno .
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam