Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu
Kód
EE2.3.20.0037
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2014
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Hlavním motivačním cílem projektu je vytvořit kvalitní vědecko-výzkumný tým v oblasti povrchového inženýrství - integrity povrchu, jakožto nového přístupu ke zkoumání materiálů a aplikovaných technologií. Integrita povrchu je zcela nový a dosud málo rozšířený fenomén pohledu na strojírenské materiály a aplikační technologie. Jelikož se jedná o velmi komplexní problematiku, je nutné provádět systematické zkoumání a vyhodnocování této problematiky v provázanosti s mnoha vědecko-výzkumnými pracovišti a univerzitami, které disponují možností tuto problematiku efektivně řešit, či se již v současnosti jejím řešením zabývají. Jedním z cílů projektu je transfer vysoce odborné a jedinečné poznatky týkající se problematiky integrity povrchu z těchto pracovišť do systému vzdělávání vysokoškolských studentů a akademických pracovníků. Projekt se bude podílet na zvýšení odborných znalostí členů výzkumného týmu jakož i akademických, vědeckých pracovníků a univerzitních studentů všech tří stupňů.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam