Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol
Kód
CZ.1.07/1.3.05/03.0019
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2012
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Vzhledem k neustálému rozvoji ICT a moderních metod výuky je třeba napomáhat pedagogům ve využívání ICT a zmíněných moderních metod výuky při výuce studentů. S cílem rozšíření a zkvalitnění výuky na středních školách budou vytvořeny výukové moduly vyučovány prostřednictvím moderních metod výuky a pedagogům budou poskytnuty studijní opory s multimediálními prvky. Výukové moduly budou vytvořeny z oblastí výrobních technologií, a to: - Progresivní metody obrábění - Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci středních škol technických oborů působících v MSK. Realizací projektu usilujeme o zkvalitnění a rozvinutí systému dalšího profesního vzdělávání pracovníků středních škol prostřednictvím opakujících se kurzů využívajících moderní metody výuky obohacené o multimediální prvky. Chceme poskytnout vyváženou kombinaci kurzů, které umožní pedagogům rozvinout své odborné znalosti a navázat spolupráci s praxí.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam