Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava
Kód
CZ.1.07/2.4.00/17.0080
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2014
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Znalosti a dovednosti z oblasti nových technologií a postupů při optimalizaci výpočtů zvyšování bezpečnosti a snížení ekologického zatížení v řízení letového provozu se v ČR téměř nevyučují již delší dobu. Dochází tak k nedostatku odborníků v této oblasti. Projekt tento problém řeší formou dlouhodobé spolupráce se zahraničními i tuzemskými společnostmi, prostřednictvím které budeme přenášet nejnovější know-how a vychovávat odborníky v oblasti řízení letového provozu. Hlavním cílem je navázat spolupráci s tuzemskými i zahraničními společnostmi zabývající se problematikou řízení letového provozu formou odborných praxí našich studentů a stáží našich akademických pracovníků. Očekáváme: 1) Navázané a budované dlouhodobé spolupráce formou odborných praxí a stáží – zavádění nových informací z vývoje do praxe, z praxe do výuky a zvýšení praktické výuky (realizované stáže, účasti na konferencích, realizované odborné praxe) 2) Zpřístupnění aktuálních vědomostí a dovedností z praxe a výzkumu v oblasti řízení letového provozu (vytvořené informační materiály pro studenty, e-platforma pro komunikaci), rozvoj odborných jazykových a měkkých dovedností (certifikát ze školení), Akademičtí pracovníci VŠB-TU Ostrava se budou účastnit odborných konferencí za účelem navázání spolupráce s domácími i zahraničními subjekty, která bude podpořena formou stáže pracovníka u těchto subjektů. Studenti VŠB-TU budou realizovat odborné praxe u partnera projektu. Tyto aktivity povedou ke zvýšení praktických dovedností u studentů a získání nových poznatků z praxe a zavedením do výuky formou workshopů a seminářů. Komunikační platforma mezi jednotlivými aktéry projektu (studenti a akademičtí pracovníci VŠB-TU, zahraniční i tuzemské společnosti) bude založena na principu „Networking“ – pravidelné setkávání na odborné téma a bude využívat moderních komunikačních technologií Web 2.0. Odborné praxe v ČR pro studenty bude zajišťovat partner, zahraniční stáže akademických pracovníků budou realizovány u zahraničních subjektů formou externí dodávkou služby.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam