Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Matematické modelování rozvoje samovzněcování uhlí v uhelných skládkách a odvalech
Kód
GA105/08/1414
Řešitel
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2010
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na řešení problematiky rozvoje oxidace a samovzněcování uhelné hmoty obsažené v uhelných skládkách a odvalech umístěných na povrchu, které jsou vystaveny působení turbulentní atmosférické mezní vrstvy. Proudění v mezní vrstvě atmosféry je charakteristické časově proměnnou rychlostí a směrem větru a to má značný vliv na rozvoj oxidace a samovzněcování uhelné hmoty obsažené v tvarově rozmanitých uhelných skládkách a odvalech. Problematika proudění s přenosem tepla a chemickou reakcí bude řešena matematicky metodou konečných objemů s využitím výkonného softwarového prostředí FLUENT. Výsledkem bude komplexní prostorový (3D) nestacionární matematický model simulující počáteční fázi oxidace a samovzněcování uhelné hmoty (asi do teploty 200°C) obsažené v porézním prostředí uhelných skládek a odvalů umístěných v atmosférické mezní vrstvě. Proudění uvnitř uhelné skládky a odvalu lze předpokládat jako laminární, zatímco mezní vrstva atmosféry je plně turbulentní. Matematický model bude zohledňovat také časovou změnu geometrie uhelných skládek a odvalů při jejich budování.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam