Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj nové technologie využívající vysoký stupeň deformace pro výrobu ultra-jemnozrnných materiálů
Kód
GA101/08/1110
Řešitel
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2010
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Vývoj nových materiálu s ultra-jemnou strukturou neboli nanostrukturních materiálů patří v současnosti k předním oblastem výzkumu materiálů a tvářecích technologií na celém světě. Daná problematika je jedním z nosných témat 7. rámcového programu EU. Podstata procesu spočívá v docílení velikosti zrna u zkoušeného materiálu pod 1 μm. Sub-mikrokrystalické materiály s průměrnou velikostí zrna od 50 do 200 nm se vyznačují velmi vysokou tvařitelností při zachování velmi dobrých pevnostních vlastností. Významná část prací současných vědeckých středisek se věnuje problematice zpevňování v průběhu procesu plastické deformace. Praktický aspekt daného procesu je vázán na možnost zvýšení zatížení přenášených konstrukčními prvky vyráběnými z nanostrukturních materiálů a zároveň se zvýšením bezpečnosti při jejich zatěžování většími silami od sil uvažovaných při jejich konstrukčním návrhu. Hlavní náplní prací daného projektu bude ověření nové technologie výroby nanostrukturních materiálů tzv. EHAD - Extrusion with High Amount of Deformation (protlačování s vysokým stupněm deformace, dosaženého změnou cesty deformace) na slitinách Al a vybraných ocelích, dále porovnání dosažených výsledků se současně zveřejňovanými výzkumy v této oblasti, jak rovněž i matematické modelování dané technologie.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam