Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zkoušky keramických řezných materiálů při přerušovaném řezu
Kód
GP101/08/P118
Řešitel
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2010
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Předmět výzkumu
Tento projekt si klade za cíl ověřit vhodnost použití nástrojů z keramických materiálů při přerušovaném řezu. Experimenty budou prováděny na simulátoru přerušováného řezu při podélném soustružení, který byl zkonstruován na Katedře obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Cílem těchto zkoušek je přispět k širšímu využívání těchto materiálů v praxi a to nejen při plynulém řezu a při obrábění litin. Mají dokázat, že VBD z keramickýmch materiálů je možné používat při přerušovaném řezu, hrubovacích cyklech a při obrábění celé škály obráběných materiálů.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam