Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nové metody seřizování regulátorů
Kód
GA102/09/0894
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
V průmyslové praxi se používají regulátory typu PID a jejich různé modifikace více než z 90 % a z toho až 80 % je jich nevhodně seřízeno. Stále častěji jsou rovněž analogové regulátory zastupovány jejich číslicovými verzemi. Proto je důležité zabývat se náhradními modely regulovaných soustav, volbou regulátorů a jejich následným seřízením. První část projektu se bude zabývat studiem stávajících, návrhem a rozpracováním nových algoritmů regulace, v tom i diskrétních, s uvažováním různých náhradních modelů regulovaných soustav. Budou uvažovány soustavy bez i s dopravním zpožděním. Bude rovněž studována možnost rozšíření metod seřizování pro analogové regulátory na regulátory číslicové. Druhá část projektu bude věnována zpracování monografie, která bude obsahovat ověřené metody seřizování regulátorů s jedním i dvěma stupni volností včetně původních metod seřizování.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam