Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Volba specializace je určena pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu B0715A270011 Strojírenství.
  • Probíhá elektronicky v IS Edison období od 15. února do 1. března 2021.
  • Návod na volbu specializace (PDF).

Studijní obor Aplikovaná informatika a řízení

O studijním programu

Naše práce je možná složitá, ale lze ji jednoduše objasnit. Tak co že to vlastně dělají absolventi oboru Aplikovaná informatika a řízení? Stojí za automatizací výroby napříč spektrem průmyslových odvětví. Nejvíce automatizovaných linek najdeš asi v potravinářství. Plní se na nich tvé oblíbené limonády, balí ty návykové sladké tyčinky. Ale i taková automobilka je jedna velká automatizovaná továrna. V naší práci se pojí IT se strojařinou. Nejdříve musíme vymyslet hardware, teprve pak přijde na řadu IT část. Výhodou oboru je univerzálnost, s níž se uplatníš na širokém poli odvětví jako projektant řídicích, měřicích nebo diagnostických systémů průmyslových zařízení. Bez problému se budeš orientovat i v příbuzných strojírenských oborech.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 3902R001
Název oboru česky Aplikovaná informatika a řízení
Název oboru anglicky Applied Informatics and Control
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Klíčová slova aplikovaná informatika
vizualizace systémů
automatizace, řízení a robotika
modelování a simulace systémů
logické řízení