O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Robotika

Informace pro uchazeče

Absolventi navazujícího dvouletého magisterského studia oboru Robotika si osvojí poznatky potřebné k návrhu robotů, manipulátor a komplexních mechatronických systémů a k jejich nasazení ve výrobních systémech.

Do dalšího okruhu patří problematika řízení a řídících systémů, senzoriky, aplikování strojového vidění,softwarového inženýrství, řídicích systémů, elektroniky a pohonů. Třetí okruh zahrnuje znalosti potřebné pro projektování výrobních systémů s průmyslovými roboty, zabezpečení provozu, údržby, seřízení a programování robotizovaných pracovišť.

Absolventi se tedy mohou uplatnit jako konstruktéři, projektanti, provozní technici, programátoři, specialisté pro různé oblasti aplikací výpočetní techniky využívající zmiňovaný software.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 2301T013
Název česky Robotika
Název anglicky Robotics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant prof. Dr. Ing. Petr Novák