O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Dopravní technika a technologie

Informace pro uchazeče

Magisterský studijní obor je koncipován s ohledem na požadavky provozovatelů dopravních prostředků a dopravních systémů různých typů. V rámci studia mají studenti možnost orientovat se na specializace: Kolejová doprava, Silniční doprava, Technologie dopravy, Letecká doprava. Studenti si prohloubí základní poznatky a získají rozsáhlejší kompetence v oblasti fungování dopravních systémů. Absolvent získá znalosti potřebné pro pochopení základních funkcí dopravních systémů, jako jsou např. spolehlivost dopravních systémů, provoz a ekonomika dopravy a možnosti jejich počítačového modelování. V rámci jednotlivých specializací se dále studenti zaměřují na studium klíčových odborných technických, technologických a ekonomických předmětů souvisejících s příslušnou specializací.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 2301T003
Název česky Dopravní technika a technologie
Název anglicky Transport Equipment and Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Klíčová slova Technologie dopravy
Kolejová doprava
Dopravní technika a technologie
Letecká doprava
Silniční doprava