Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Automatické řízení a inženýrská informatika

O studijním programu

Studenti získají znalosti z teorie a prostředků automatického řízení a jejich vývojových trendů, metod identifikace, technické diagnostiky, zpracování signálů, simulace a optimalizace systémů a důkladně si osvojí práci s počítači po stránce technické a programové. Absolventi jsou schopni analyzovat, simulovat a projektovat výrobní, technologické a informační procesy a zařízení, navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků měřicí a počítačové techniky.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3902T004
Název oboru česky Automatické řízení a inženýrská informatika
Název oboru anglicky Automatic Control and Engineering Informatics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Klíčová slova aplikovaná informatika
instrumentace
optimalizace
automatické řízení
matematické modelování