Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Aplikovaná mechanika

O studijním programu

Hlubší znalosti stěžejních disciplín strojního inženýrství vytvářejí široký základ pro tvůrčí uplatnění ve strojírenství. Absolvent oboru bude schopen provádět statickou, kinematickou a dynamickou analýzu mechanismů, aplikovat lomovou mechaniku při hodnocení mezních stavů součástí a konstrukcí, posuzovat spolehlivost a životnost strojů, tepelná namáhaní, řešit technické úlohy proudění a dynamiky hydromechanických a termodynamických soustav. V konkrétních aplikacích bude schopen využívat a dále rozvíjet počítačovou podporu v konstrukční a vědecko-výzkumné činnosti, zejména s využitím MKP. Absolvent se uplatní jako výpočtář, konstruktér, nebo vývojový pracovník ve strojírenských závodech a dále, po zvýšení kvalifikace v doktorandském studiu, jako vědecko-výzkumný pracovník.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 3901T003
Název oboru česky Aplikovaná mechanika
Název oboru anglicky Applied Mechanics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.