O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Strojírenská technologie

Informace pro uchazeče

Absolvent studia oboru Strojírenská technologie získá teoretické vědomosti, praktické dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatné práci v jednotlivých zaměřeních oboru: tváření, svařování, obrábění, montáže, povrchové inženýrství, řízení, organizace a projektování strojírenských výrob.
Obor strojírenská technologie vychovává techniky a technology, kteří navrhují nebo inovují technologické procesy a výrobky pro specifické aplikace, specialisty,řídicí pracovníky v průmyslu k řízení lidí, zařízení a technických a lidských zdrojů.
Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 2303T002
Název česky Strojírenská technologie
Název anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Klíčová slova organizace a řízení
strojírenská metrologie
povrchové inženýrství a projektování
obrábění a montáž
tváření a svařování