Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní obor Energetické stroje a zařízení

Informace pro uchazeče

Energie a Energetika jsou součástí téměř všech lidských činností. Absolvent studia najde uplatnitelní zejména ve strojírenských, hutních či energetických podnicích, projekčních organizacích, ale i v orgánech státní správy, bankách, finančních či živnostenských úřadech, atp.
Student oboru se během studia seznámí s transformací a využíváním energie, využíváním surovin, vč. biomasy a odpadů i přenosovými jevy v energetikých procesech. Znalost diagnostiky energetických procesů využije ke zvládnutí konstrukčního návrhu energetických strojů a zařízení (tj. kotlů, kompresorů, čerpadel, tepelných či vodních turbín, zařízení pro využití alternativních či obnovitelných energií,...).
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2302T006
Název oboru česky Energetické stroje a zařízení
Název oboru anglicky Energy Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Klíčová slova využívání odpadů
energetické stroje a zařízení
účinnost transformace energie
zdroje energie
obnovitelné zdroje energie