O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Dopravní technika

Profese

  • Odborník v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi silničních a kolejových vozidel
  • Technolog provozu a údržby vozidel
  • Specialista pro řízení provozu vozidel
  • Konstruktér
  • Provozní technik
  • Specialista – výpočtář pro oblast RAMS
  • Projekční a řídící pracovník
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód S02
Název česky Dopravní technika
Název anglicky Transport Equipment
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.