O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Dopravní systémy

Profese

  • Odborník v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi
  • Odborný referent odborů dopravy magistrátů měst a krajských úřadů
  • Specialista na technologie, konstrukci jízdních řádů nebo ekonomiku v dopravních podnicích provozujících kolejovou, silniční, městskou hromadnou, leteckou i závodovou dopravu
  • Dispečer na operativních úrovních řízení různých dopravních systémů (železniční stanice, regionální centra řízení železničního provozu, podniky MHD, letiště, řízení letového provozu)
  • Manažer nebo dispečer logistiky při řízení logistických a dodavatelských řetězců využívajících různé druhy dopravy
  • Zaměstnanec zasílatelských firem
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Dopravní systémy
Název anglicky Transport Systems
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.