O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Průmyslové inženýrství

Informace pro uchazeče

Obor rozvíjí široké teoretické a praktické znalosti základních výrobních technologií, jejich projektování, organizaci a řízení ve strojírenství. Jsou rozvíjeny a aplikovány nejnovější poznatky a metody operačního výzkumu v oblasti projektování a řízení výroby a kvality. Cílem studia je získat kompetence a schopnosti k samostatné i týmové inženýrské a tvůrčí práci. Absolvent je připravován pro širokou oblast průmyslového inženýrství, kde se projektují, řídí nebo inovují technologické procesy a výrobní systémy, včetně návazných pomocných a obslužných procesů.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 6208T116
Název česky Průmyslové inženýrství
Název anglicky Industrial Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra mechanické technologie
Garant doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Klíčová slova projektování výroby
řízení kvality
metody řízení
výrobní technologie
průmyslová logistika