Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Hydraulika a pneumatika

O studijním programu

Studijní obor „Hydraulika a pneumatika“ (http://www.338.vsb.cz/) zabezpečuje komplexní vzdělání v daném oboru, které nezajišťuje žádná vysoká škola v ČR. Studijní obor je dobře zabezpečen studijní literaturou, výpočetní technikou využívanou na modelování proudění, pevnostní výpočty a simulaci hydraulických a pneumatických systému a experimentálními laboratořemi pro projektování hydraulických a pneumatických mechanismů a to i v kombinaci s mechanismy elektrickými. Absolventi mohou pracovat v oborech hydraulických, ale i v příbuzných oborech, jako je mazací technika, doprava kapalin a plynů vchemickém průmyslu, energetice, čerpací technika, vodní hospodářství, apod. Stávají se postupně vedoucími manažery na všech úrovních v konstrukčních a projekčních organizacích a v zahraničních firmách.

Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 2302T043
Název oboru česky Hydraulika a pneumatika
Název oboru anglicky Hydraulics and Pneumatics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.