Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Aplikovaná mechanika

O studijním programu

Vhodné pro zájemce o mechaniku či biomechaniku (teorie, praxe, výpočtová a experimentální řešení). Vhodné pro další kariérní rozvoj vzdělání. Bohatá interdisciplinární spolupráce na projektech vědy a techniky a spolupráce s průmyslovými podniky. Možnost stáže v zahraničí.

Profese

 • Projekční a řídicí pracovník
 • Diagnostik analytik
 • Materiálový specialista
 • Specialista vibrační diagnostiky
 • Vědecko-výzkumný pracovník v oblasti materiálových věd
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků
 • Inženýr vývojář
 • Konstruktér
 • Vědecký pracovník
 • Biomechanický inženýr
 • Designér
 • Výpočtář

Dovednosti

 • Znalost matematických modelů
 • Matematické metody a analýzy
 • Metoda konečných prvků
 • Konstrukční procesy
 • Navrhování řešení konstrukčního problému
 • Navrhování jednotlivých částí a mechanismů strojů
 • Experimentální analýza napjatosti
 • Hodnocení deformačního chování kovových materiálů
 • Postupy vývoje produktu
 • Měření spektra zatížení
 • Znalosti ustavování výrobních strojů
 • Znalost matematických modelů proudění tekutin
 • Znalost a dovednost přípravy 3D geometrie v ANSYS DesignModeler
 • Znalost vibrodiagnostiky
 • Znalost akustických měření
 • Znalost nedestruktivního testování
 • Znalost teplotního namáhání
 • Znalost a dovednost výpočetní sítě konečných diferencí, objemů a prvků v ANSYS Mesh
 • Znalost senzorické analýzy
 • Znalost vyvažování a ustavování
 • Schopnost sestavit zprávu o výsledku technického experimentu
 • Znalost technické diagnostiky
 • Analyzování konstrukčního problému
 • Znalost experimentální mechaniky
 • Znalost lomové mechaniky
 • Znalost zvuku
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • 2D konstrukčními programy
 • Znalost plasticity
 • Znalost s výpočtovými programy
 • Nedestruktivních zkoušky - ultrazvuk
 • Znalost creepu
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Konstruování s podporou CAD systému Invertor
 • Metoda hraničních prvků
 • Znalost optimalizace mechanických soustav
 • Znalost měření rezonancí a optimalizací konstrukcí
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0715D270013
Název programu česky Aplikovaná mechanika
Název programu anglicky Applied Mechanics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova mechanika
biomechanika
numerické metody a experiment
pružnost, pevnost a plasticita
posudky a návrhy strojů a konstrukcí