Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Energetické procesy

O studijním programu

Energetika je součástí téměř všech lidských činností.
Cílem doktorského studijního programu "Energetické procesy" je výchova absolventa k tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti energetiky. Absolvent získá nejvyšší možný akademický titul "Ph.D.".
Studium se uskutečňuje prezenční nebo kombinovanou formou.
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který určuje časové rozložení studia, odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování disertační práce, studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních, či určité minimální pedagogické působení (např. vedení cvičení).
Ve studijní části musí student absolvovat minimálně šest předmětů z předmětů nabízených ve Studijním plánu. Z toho pět předmětů z části „Odborné předměty“ a jeden předmět z části „Cizí jazyky“. Volba odborných předmětů se odvíjí od tématu disertační práce.
Na závěr studijní části se koná státní doktorská zkouška. Zahrnuje vědeckou rozpravu ze tří předem stanovených předmětů a rozpravu k tezím disertační práce.
V další fázi studia student vykonává činnosti (např. experimentální práce) potřebné k vypracování disertační práce a činnosti potřebné ke splnění kvalifikačních podmínek studia (např. publikační aktivity). Studium je ukončeno obhajobou disertační práce.
Veškeré ostatní informace jsou součástí Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava:
https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/dd0741c8-ecee-4f05-8862-b8437b744f62
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0713D070003
Název programu Energetické procesy
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova energetické systémy a technologie
ochrana životního prostředí
zdroje energie
věda a výzkum v energetice
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem

Máte dotaz k studijnímu programu?

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Nebo vás nějaká po přečtení informací napadla? Zeptejte se nás, rádi vám odpovíme a poradíme s výběrem studijního programu.