Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Energetické procesy

Profese

  • Pracovník, či vedoucí pracovník v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se energetikou, bezpečností a péčí o životní prostředí
  • Provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, jako např. v úpravnách a čistírnách odpadních vod, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím
  • Pracovník v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži a zkušebnictví
  • Tvůrčí pracovník v projekčních ateliérech se zaměřením na energetiku
  • Vědecko výzkumný pracovník v oboru tepelné techniky
  • Technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech
  • Energetický specialista, samostatný pracovník pro energetické audity a pro poskytování konzultačních a poradenských služeb
  • Pracovník zastávající manažerské funkce v energetických podnicích
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu DFS0003
Název programu česky Energetické procesy
Název programu anglicky Energy Processes
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.