Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Řízení strojů a procesů

O studijním programu

Studijní program Řízení strojů a procesů je zaměřen na problematiku řízení strojů, kterými se rozumí různá výrobní zařízení, jejich uzly, stejně jako seskupení, roboty, autonomní systémy, mechatronické systémy, a řízení procesů, které mohou představovat výrobní technologie v různých oblastech průmyslu, ale také i rozhodovací a řídicí procesy na vyšších úrovních řízení výrobních procesů. Doktorand si prohloubí znalosti jednak v oblasti technických prostředků řízení, kdy v kontextu tématu disertační práce se zaměřuje na řídicí systémy (mikroprocesorové systémy, vestavné systémy, PLC, průmyslové PC), jejich návrh, projektování v rámci řízení strojů a procesů, senzorovou techniku, akční členy včetně hydraulických a pneumatických pohonů, dále rozvíjí své znalosti v oblasti návrhu algoritmů řízení pro různé úrovně hierarchických řídicích systémů zahrnujících logické řízení, spojité a číslicové řízení, vizualizaci procesů, na znalosti analýzy vlastností dynamických systémů, jejich matematického modelování, identifikace a simulace, využití těchto poznatků při syntéze řízení strojů a procesů. Získá praktické zkušenosti se softwarem používaným pro řešení uvedených úloh v návaznosti na téma disertační práce – MATLAB, Simulink, LabView, ANSYS, Fluent a další.

Profese

 • Specialista pro řízení procesů
 • Vědecký pracovník
 • Vědecko výzkumný pracovník pro řízení procesů

Dovednosti

 • Programování průmyslových PLC aplikací
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • SW Matlab
 • Znalost automatizace
 • Výpočty dynamiky
 • Znalost matematických modelů
 • Znalost metod zpracovávání signálu
 • Znalost metod a technik řízení
 • Programování průmyslových PC
 • Simulace procesů
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0714D270001
Název programu česky Řízení strojů a procesů
Název programu anglicky Control of Machines and Processes
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova Modelování, identifikace a simulace dynamických systémů
Řídicí systémy se zpětnou vazbou
Návrh řídicích systémů
Řízení dynamických systémů
Meření, senzory, zpracování signálů