Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Strojní inženýrství

Informace pro uchazeče

Strojírenství je jedním z pilířů ekonomiky v České republice a je součástí téměř všech lidských činností. Doktorské studium je nejvyšší formou studia na univerzitě a nabízí prohloubení teoretických i praktických disciplín v celé škále nabízených oborů – Dopravní a manipulační technika, Robotika, Energetické stroje a zařízení, Stavba strojů a zařízení, Strojírenská technologie, Aplikovaná mechanika, Řízení strojů a procesů. Absolventi najdou uplatnění zejména ve výzkumných a vývojových odděleních firem, jako samostatní projektanti a manažeři, inovační inženýři, pracovníci testovacích a zkušebních center, vedoucí pracovníci, atd.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód P2346
Název česky Strojní inženýrství
Název anglicky Mechanical Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garant prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Klíčová slova strojní inženýrství
materiály a technologie
automatizace, řízení a robotika
konstrukce a výpočty
energetika a doprava