Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Dopravní a manipulační technika

Informace pro uchazeče

Dopravní a manipulační technika je obor, jehož cílem je poskytnout komplexní vzdělání a výchovu vědecko-výzkumných pracovníků, kteří budou schopni odborně a kvalifikovaně pracovat na úrovni mezinárodních standardů v oblasti dopravních, manipulačních, skladovacích a procesních systémů a mechaniky skladovaných, dopravovaných a procesně upravovaných materiálů s využitím moderních matematických (numerických) a optimalizačních metod, informačních technologií a týmové práce. V rámci studia a dizertačních prací jsou řešena aktuální témata v souvislosti s dopravními a procesními zařízeními, obzvláště multifunkčními, tj. víceúčelová zařízení plnící kromě dopravní funkce i funkci procesní, včetně optimalizačních požadavků na výkon, spotřebu a životnost. Významným cílem studia je začlenění studenta do mezinárodních struktur pomocí mezinárodních stáží, přednášek a projektů.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2301V001
Název oboru česky Dopravní a manipulační technika
Název oboru anglicky Transport and Material Handling
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Klíčová slova procesy
jeřáby
skladování
dopravníky