Dopravní a manipulační technika

Informace pro uchazeče

Dopravní a manipulační technika je obor, který zaujímá nejenom v ČR první příčky zájmů. Více než 60% exportu ČR je realizováno z oblasti dopravních a zpracovatelských strojů, této charakteristice odpovídají i možnosti uplatnění absolventů. Na naší katedře je výuka zaměřená na kombinace dopravní stroje a dopravní stroje a procesy (doprava a mletí, chlazení, ohřev, třídění, drcení, sušení, atd.) Využíváme moderní laboratoře a možnosti studijních pobytů na partnerských UNI v EU, USA a Austrálii.
V případě zájmů studenta o prohloubení praktických dovedností nad běžný rámec studia je možnost zprostředkování odborné studijní praxe (placená, je součásti výuky za 2 kredity). Diplomové práce jsou většinou konkrétními požadavky firem a dle zájmu studenta mohou být s části laboratorních měření.

Popis

Obor vychází z tisíce let dlouhé tradice člověka tvořit dopravní prostředky a promýšlet logistiku pohybu lidí i věcí. Jsou zde vytvořeny podmínky pro výzkum dopravní, zdvihací i procesní techniky z oblastí mechanických procesů.
Obor je zaměřen na zvýšení výkonnosti absolventa až do řešení úkolů na úrovni vynálezů.

Odborné znalosti absolventa

Odborné znalosti jsou založeny na znalosti potřebných pasáží matematiky, fyziky a technických disciplín. Doktorand si prohlubuje znalosti sociálního kontaktu s lidmi formou práce ve tvůrčích týmech složených z konstruktérů, vědců různých generací a tím způsobem si osvojuje sociální dovednosti a tvořivé myšlení.
Znalost jazyků je prohlubována především v práci v týmu s řešiteli různých národností a studijními pobyty.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent má schopnost nejenom problematiku -Dopravní a manipulační techniky- řešit, ale také úkoly sám formulovat a vidět je kolem sebe. je vybaven potřebnými znalostmi nutnými k samostatné práci a vedení vlastního pracovního týmu.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent má schopnost řešení dopravní a procesní problematiky na úrovni vynálezu, což je z hlediska university nejvyšší možný stupeň.
Schopnost sociálního cítění a komunikace je trénovaná v malých řešitelských týmech a posléze má doktorand možnost své výsledky a výsledky kolektivu veřejně obhajovat. Celoživotní vzdělávání je pro většinu doktorandů samozřejmostí.

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění na nejvyšších místech řízení firem, vědy i výuky. Má schopnost řešit zcela samostatně zadané problémy a má i nejvyšší schopnost problémy kolem sebe vidět, formulovat je, vytvářet zadání a řešit.
Jedná se o nejvyšší možnost rozvoje přirozených schopností jedince který mu může umožnit universita. Na další cestě bere absolvent s nejvyšší vědomosti své odpovědnosti svůj osud do svých rukou.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2301V001
Název česky Dopravní a manipulační technika
Název anglicky Transport and Material Handling
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Klíčová slova jeřáby
dopravníky
skladování
procesy
hmoty a sypké hmoty