Strojírenská technologie

Informace pro uchazeče

Obor rozvíjí výrobní technologie ve strojírenství prohloubením znalostí přírodovědeckých a ekonomických disciplín. Jsou rozvíjeny a aplikovány nejnovější poznatky a metody výzkumu v oblasti technologických procesů a jejich řízení. Cílem studia je získat kompetence a schopnosti k samostatné i týmové vědecké a tvůrčí práci. Absolvent je připravován pro výzkumné a pedagogické profese ve strukturovaných útvarech vědeckých a akademických institucí a dalších technicky orientovaných subjektů a firem.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2303V002
Název česky Strojírenská technologie
Název anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Klíčová slova metrologie a kvalita
výrobní technologie
integrita vrstev
materiály a metalurgie
projektování a řízení